Nr.1.
2012. gada 27. februārī

E-prasmju nedēļas jaunumi


No 26. līdz 30. martam visā Eiropā norisināsies E-prasmju nedēļa


Jau trešo gadu Latvijā notiks E-prasmju nedēļa, kas ir visas sabiedrības informēšanas kampaņa, lai demonstrētu e-prasmju nozīmi darbā, karjeras attīstībā un izaugsmē digitālajā laikmetā. E-prasmju nedēļas mērķis ir ieinteresēt plašāku sabiedrību par e-prasmju apgūšanas un pielietošanas iespējām, informēt par e-pakalpojumiem un citām iespējām, kas pieejamas e-vidē. E-prasmju nedēļa Latvijā notiks Eiropas iniciatīvas E-skills week 2012 ietvaros, ko organizē Eiropas Komisijas Uzņēmējdarbības un Rūpniecības Direktorāts (DG Enterprise and Industry) ciešā sadarbībā ar Digital Europe un European Schoolnet.

Kopā Eiropas E-prasmju nedēļā iesaistījušās 36 valstis.


E-prasmju nedēļas 2012 organizatori un pasākumi Latvijā

E-prasmju nedēļu Latvijā kopīgi organizē Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar valsts un privātā sektora partneriem un novadu pašvaldībām. E-prasmju nedēļas galvenie partneri ir SIA Lattelecom un SIA Microsoft Latvia.

E-prasmju nedēļas programma:

26. martsE-prasmju nedēļas 2012 atklāšana
27. martsE-iespējas uzņēmējiem
28. martsE-iespējas iedzīvotājiem
29. martsIKT karjeras diena
30. martsE-erudīts

Vairāk par programmu varat uzzināt www.eprasmes.lv. Par dažām no aktivitātēm, kas notiks E-prasmju nedēļas ietvaros, lasiet šajā un nākamajos E-prasmju nedēļas jaunumos.
Sekojiet mums:    #eprasmes12


E-prasmju nedēļas organizēšanā aktīvi iesaistās Latvijas pašvaldības

Latvijas novadu un pilsētu pašvaldības ir aktīvi iesaistījušās E-prasmju nedēļas organizēšanā − jau tagad visā Latvijā dažādi pasākumi ieplānoti vairāk kā 78 pašvaldībās. Informāciju par E-prasmju nedēļas koordinatoriem Latvijas pilsētās, novados un pagastos meklējiet E-prasmju nedēļas Digitālajā kartē. Uzziniet par iespēju apmeklēt sev interesantos pasākumus, sazinoties ar koordinatoru!


No 26. Līdz 28. martam sekosim līdzi Nedēļas aktivitātēm Interneta tiešraidēs

Lattelecom jau trešo gadu atbalsta un aktīvi iesaistās E-prasmju nedēļas aktivitātēs Latvijā un kā galvenais partneris nodrošina e-prasmju nedēļas pasākumu tiešraides internetā. Tādējādi arvien plašākam interesentu lokam ir iespēja sekot līdzi ES mājā notiekošajiem semināriem un prezentācijām. Tiešraides būs iespējams vērot www.piesledzieslatvija.lv mājas lapā.Skolotājiem, skolēniem un jauniešiem


IKT Karjeras diena

29. martā pirmo reizi E-prasmju nedēļas ietvaros Latvijā notiks IKT karjeras diena. Pasākuma mērķis ir dot iespēju 9. līdz 12. klašu skolēniem iepazīties ar IKT nozares profesijas noslēpumiem, apmeklējot ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām saistītos uzņēmumus un sekojot konkrētu speciālistu darbam. Šobrīd dalību pieteikuši jau vairāki Latvijā pazīstami uzņēmumi un organizācijas, piemēram, Baltijas Datoru akadēmija, Datakom, DataPro grupa, DPA, LatInSoft, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, Microsoft Latvia, RIX Technologies, Swedbank, Tilde.


Konkurss "Project Passion"

Konkurss jauniešiem un studentiem "Project Passion" aicina veidot oriģinālu un inovatīvu komunikācijas kampaņu, parādot, kā jaunieši var attīstīt savas e-prasmes, lai veiksmīgāk iekļautos darba tirgū. Konkursa mērķis ir palīdzēt jauniešiem iegūt darba vietas Eiropā izmantojot e-prasmes. Pretendenti savus pieteikumus var iesniegt līdz 4.martam.
Sīkāk ar konkursa nolikumu un pieteikšanās kritērijiem var iepazīties konkursa mājas lapā.


Stāstu konkurss "Kā elektroniskās iespējas atvieglo manu ikdienu"

VARAM aicina vispārējo izglītības iestāžu 8.-12.klašu un profesionālās vidējās izglītības iestāžu skolēnus iesaistīties stāstu konkursā, lai veicinātu skolēnu zināšanas un izpratni par e-pakalpojumiem un to pielietošanu gan pašu, gan vecāku vai radinieku saziņai ar valsts un pašvaldību iestādēm. Pretendenti savus pieteikumus var iesniegt līdz 14.martam.
Sīkāk ar konkursa nolikumu un pieteikšanās kritērijiem var iepazīties konkursa mājas lapā.


Datorzinību centrs piedāvās tiešsaistes apmācības

Datorzinību centrs organizēs tiešsaistes apmācības nodarbību izglītības nozares pārstāvjiem visā Latvijā. Reģistrēties un izvēlēties nodarbības tēmu varēs paši dalībnieki portāla www.skolotajs.lv veidotajā aptaujā. Saskaņā ar aptaujas rezultātiem tiks izvēlēta viena Virtuālās Klases tēma, kas iegūs vislielāko balsu skaitu.


Skolvadības sistēma E-klase

E-klasi izmanto gan vispārizglītojošās profesionālās un speciālās skolas, gan tehnikumi un pirmskolas iestādes. E-prasmju nedēļas laikā būs iespēja iepazīties ar E-klases paplašinājumu RŪPJU BĒRNU MODULIS, kas tiek piedāvāts novadu izglītības pārvaldēm, kur pašvaldības norīkotie darbinieki var iegūt informāciju par skolēniem, kuriem dažādu iemeslu dēļ ir nepieciešams ne vien skolotāju atbalsts, bet arī palīdzība no citiem dienestiem.
Vairāk informācijas: www.e-klase.lv.


E-apmācības portāls Uzdevumi.lv

Uzdevumi.lv skolēniem piedāvā patstāvīgi gatavoties ieskaitēm un eksāmeniem dažādos mācību priekšmetos no 1. līdz 12.klasei. E-prasmju nedēļā 10 skolēniem būs iespēja iejusties virtuāla skolotāja lomā un veidot e-sistēmā pašiem savus uzdevumus ar dažādām variācijām. Izveidotie uzdevumi un testi tiks publicēti Uzdevumi.lv Virtuālajā skolā un tos varēs risināt citi portāla lietotāji.
Vairāk informācijas www.uzdevumi.lv.


e-GUARDIAN IKT drošības prasmju barometrs


E-prasmju nedēļas laikā ikvienam būs iespēja pārbaudīt savas zināšanas un prasmes IKT drošības jautājumos, saņemot rezultātus e-pastā! e-GUARDIAN barometra 35 jautājumu tests aizņem vien 10-15 minūtes, tas ir sadalīts 3 daļās: privātums un datu aizsardzības zināšanas, internets un e-pasta prasmes, sociālo tīklu izmantošana. IKT drošības prasmju barometru Eiropas Komisijas mūžizglītības programmas Leonardo da Vinči inovāciju pārneses projekta e-GUARDIAN ietvaros ir izstrādājusi LIKTA.


LatInSoft informatīvās darbnīcas skolēniem

Daugavpilī vecāko klašu skolēniem būs iespēja piedalīties konkursā, kā arī apmeklēt uzņēmumu LatInSoft un klātienē iepazīties ar IKT profesijas ikdienu uzņēmumā. Visas nedēļas garumā LatInSoft mācību centrā norisināsies dažādas ar e-pakalpojumiem un internetu saistītas informatīvās darbnīcas skolēniem.
Sīkāka informācija www.latinsoft.lv.


Letonika.lv – e-prasmes ikvienam!

Letonika.lv iesaistās E-prasmju nedēļas pasākumos ar šādu devīzi "E-prasmes ikvienam!".
No 26.marta līdz 1. aprīlim ikviens bez maksas varēs izmantot letonika.lv, lai lasītu, tulkotu, uzzinātu, virtuāli ceļotu, mācītos un piedalītos konkursā. Tāpat tiks piedāvāts pārbaudīt savas e-prasmes un zināšanas, balsot par labāko Latvijas Taku, kā arī pilnveidot un pielietot savas e-prasmes, piedaloties sabiedriski nozīmīgā projektā.
Plašāka informācija: www.letonika.lv.


LU Datorikas fakultātes informācijas diena

Latvijas Universitātes Datorikas fakultāte aicina interesentus trešdien, 14. martā, plkst. 12.00 apmeklēt Informācijas dienu. Tās laikā būs iespēja uzzināt noderīgu informāciju par studiju programmām un studiju procesu. Informācijas dienas tiešraide būs pieejama LU portālā.
Vairāk informācijas: www.df.lu.lv.


Microsoft Latvia izglītībai

E-prasmju nedēļas atklāšanas diskusijā IKT rīki izglītībā Microsoft Latvia iepazīstinās skolotājus un skolēnus ar tehnoloģiju nozīmi inovatīva mācību procesa nodrošināšanā. IKT karjeras dienas ietvaros uzņēmuma komanda uzņems skolēnus un studentus, kuriem ir interese par Microsoft Latvia darbu un ir vēlme paplašināt redzesloku par IKT rīkiem izziņas procesa uzlabošanai, tostarp drošību internetā un intelektuālo īpašumu (sadarbībā ar Net-Safe Latvia un BSA). Tāpat nedēļas ietvaros zinātkārajiem jauniešiem būs iespēja apmeklēt vairāku Microsoft Latvia ekspertu lasītās lekcijas.


VARAM semināri skolotājiem "E-iespējas visiem"

VARAM organizēs izbraukuma seminārus skolotājiem "E-iespējas visiem" par valsts sniegtajiem e-pakalpojumiem un pieejamajām e-pārvaldes iespējām un E-prasmju nedēļu:

24. februārīElejas vidusskolā,
7. martāCesvaines vidusskolā,
15.martāJēkabpils pieaugušo izglītības centrā,
21. martāTalsu 2.vidusskolā.


Uzņēmējdarbība


Virtuālais eParaksts - mūsdienīgs rīks oficiālai saziņai un darījumu kārtošanai e-vidē

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs organizēs praktiskus seminārus piecās pilsētās. Pasākuma mērķis ir informēt vietējo pašvaldību vadošos darbiniekus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un komersantus par iespējām uzlabot sava darba efektivitāti un kvalitāti oficiālā saziņā un darījumu kārtošanā izmantojot virtuālo eParakstu.


Lauku atbalsta dienesta piedāvātie e-pakalpojumi

Lauku atbalsta dienests (LAD) novadu centros rīkos seminārus lauksaimniekiem un lauksaimnieku organizācijām. Semināru mērķis ir iepazīstināt ar LAD piedāvātajiem e-pakalpojumiem un to izmantošanas priekšrocībām.


CERT.LV uzņēmumu IT resursu aizsardzībai

Uzņēmēju dienā CERT.LV, kas ir atbildīga par informācijas tehnoloģiju drošības veicināšanu Latvijā, uzņēmējiem stāstīs par svarīgākajiem IT drošības elementiem, kas nepieciešami katrā uzņēmumā, lai varētu kvalitatīvi aizsargāt savus IT resursus. Jāņem vērā, ka e-vidē esošā informācija jāsargā tāpat kā fiziskie resursi reālajā dzīvē, veltot tam gan resursus, gan uzmanību.


Dokumentu vadības sistēma ar e-pakalpojumu funkcionalitāti

RIX Technologies demonstrēs dokumentu vadības sistēmu Namejs un e-pakalpojumus – autorizēšanos portālā www.latvija.lv, iesnieguma aizpildīšanu, parakstīšanu un iesniegšanu, iesnieguma saņemšanu sistēmā, iesnieguma apstrādi – deleģēšanu, izpildi un atbildes sagatavošanu.


Uzņēmumu reģistra e-iespējas esošajiem un topošajiem uzņēmējiem

Uzņēmēju dienas "E-iespējas uzņēmējiem" ietvaros Uzņēmumu reģistrs (UR) piedāvās iespēju prezentācijas veidā iepazīties ar tā piedāvātajām e-iespējām esošajiem un topošajiem uzņēmējiem − e-reģistrācijas pakalpojumu, citām e-iespējām (informācijas saņemšana, dokumentu iesniegšana un jautājumu uzdošana elektroniski, Maksātnespējas reģistra publiskā pieejamība, statistikas datu ieguves iespējas UR mājas lapā.
Sīkāka informācija par UR e-pakalpojumiem: www.ur.gov.lv.


LatInSoft seminārs uzņēmējiem par jaunākajām IKT tehnoloģijām

Daugavpilī notiks seminārs uzņēmējiem par jaunākajām tehnoloģijām un LatInSoft uzņēmuma vadības programmas piedāvātajām e-iespējām uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanai.
Sīkāka informācija: www.latinsoft.lv.


Microsoft mākoņskaitļošanas pakalpojumi uzņēmuma produktivitātes uzlabošanai

Uzņēmēju dienas ietvaros Microsoft Latvia prezentēs mākoņskaitļošanas pakalpojumu plašās iespējas un parādīs, kā šie pakalpojumi var uzlabot personīgo un uzņēmuma produktivitāti. Prezentācijas ietvaros uzņēmēji tiks iepazīstināti ar Office 365 plašajām iespējām, kas ietver visas svarīgās biznesa produktivitātes funkcijas, palīdzot ietaupīt laiku un naudu, kā arī piedāvā elastīgus, konkrētās organizācijas vajadzībām pielāgotus risinājumus.
Vairāk informācijas: www.office365.lv.E-pakalpojumi iedzīvotājiem


Aizlidojot neatstāj savu parakstu mājās!

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs izveidos informatīvi konsultatīvu stendu Starptautiskās lidostas Rīga izlidošanas zonā. Stenda mērķis − informēt izlidojošās personas par iespēju ceļojuma, komandējuma, kā arī ilgstošas prombūtnes laikā lietot savu virtuālo eParakstu oficiālai elektroniskai saziņai ar valsts un pašvaldību iestādēm Latvijā, kā arī darījumu, kuros nepieciešams personas paraksts, kārtošanai attālināti. Būs iespējams arī aizpildīt pieteikumu eParakstam.


Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs materiāli

Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs piedāvās informatīvu prezentāciju-diskusiju par to, cik nozīmīgi ir izmantot internetu gudri un apdomīgi, izmantojot tā sniegtās pozitīvās iespējas un vienlaicīgi sevi pasargājot no nevēlamā. Īpašā sadaļā "E-prasmju nedēļa 2012" www.drossinternets.lv iespējams iepazīties ar rokasgrāmatu skolotājiem "Drošība internetā", interaktīvo spēli par drošību internetā "Pele, Drošība un internets", informatīvu materiālu par privātās informācijas pasargāšanu internetā, kā arī citiem informatīviem materiāliem, kas izglīto un informē par drošu un atbildīgu interneta izmantošanu.


Swedbank internetbankas apmācība

Swedbank organizēs apmācības internetbankas un datoru lietošanā senioriem un citiem interesentiem. Apmācības notiks Swedbank centrālajā ēkā un bibliotēkās.


CERT.LV prezentācija par drošības riskiem iedzīvotājiem e-vidē

Iedzīvotāju dienas prezentācijā CERT.LV, kas ir atbildīga par informācijas tehnoloģiju drošības veicināšanu Latvijā, apkopos galvenos drošības riskus, kas var rasties, lietojot dažādos e-resursus un sniegs ieteikumus, ko ņemt vērā, lai sevi pasargātu un mazinātu šos riskus.


Lattelecom tests par e-pakalpojumiem

Lattelecom sadarbībā ar BDA E-prasmju nedēļas laikā aicina iedzīvotājus piedalīties zināšanu novērtēšanas testā un novērtēt savas zināšanas par Latvijā pieejamajiem e-pakalpojumiem.


Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras interneta ceļvedis Latvijas kartēs

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA), kas darbojas ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā, iepazīstinās ar aģentūras pakalpojumiem un Karšu Pārlūku – interneta ceļvedi Latvijas kartēs. LĢIA piedāvā bez maksas izmantot vairākas elektroniskās datu bāzes − Karšu Pārlūks (kartes.lgia.gov.lv), Valsts ģeodēziskā tīkla datu bāze (geodezija.lgia.gov.lv), Vietvārdu datubāze (vietvardi.lgia.gov.lv).
Vairāk informācijas: www.lgia.gov.lv, map.lgia.gov.lv.


E-prasmju nedēļa Latvijas publiskajās bibliotēkās

Latvijas publisko bibliotēku tīkls

Bibliotēkās tiks rīkoti dažāda tipa pasākumi sadarbībā ar valsts aģentūru "Kultūras informācijas sistēmas" un pašvaldību publisko bibliotēku attīstības projektu "Trešais tēva dēls", lai informētu iedzīvotājus par tajās pieejamiem elektroniskajiem resursiem un pakalpojumiem e-prasmju pilnveidei. Notiks mācību semināri, konkursi, viktorīnas, apmācības pie datoriem, lekcijas, konsultācijas, diskusijas, interaktīvās sarunas, virtuālās ekskursijas, praktisko padomu stundas un citi pasākumi.


Nodarbinātības valsts aģentūras e-pakalpojumi karjeras veidošanai

Lai palīdzētu labāk apzināties savu profesionālo ievirzi, padziļinātu izpratni par darba un izglītības iespējām, Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvās bezmaksas elektroniskos pakalpojumus, piemēram, e-konsultācijas par izglītības un karjeras izvēles un veidošanas jautājumiem, darba meklēšanu, dažādas sevis izpētes iespējas (anketas, testi, datorspēles) u.c.
Vairāk informācijas: www.nva.gov.lv (sadaļa "Karjeras pakalpojumi").Par e-prasmju nedēļas partneriem:


Koordinatori Latvijā:

Galvenie partneri:

Nacionālie partneri:

LR Ārlietu ministrija;
LR Ekonomikas ministrija;
LR Izglītības un zinātnes ministrija;
LR Labklājības ministrija;
LR Uzņēmumu reģistrs;
IeM Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija (CERT.LV);
Lauku atbalsta dienests (LAD);
Nacionālais veselības dienests;
Nodarbinātības valsts aģentūra;
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs;
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija;
v/a Kultūras un informācijas sistēmas;
v/a Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra;
VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs;
Valsts Ieņēmumu dienests;
Valsts reģionālā attīstības aģentūra;
Valsts Sociālās Apdrošināšanas aģentūra;
Veselības inspekcija;
Valsts zemes dienests.

Nozaru partneri: SIA Baltijas Datoru akadēmija, A/S Datorzinību centrs, SIA Digitālās Ekonomikas Attīstības Centrs, Latvijas Universitātes Datorikas fakultāte, Net-SafeLatvia Drošāka interneta centrs, Latvijas Interneta asociācija, SIA LatInSoft, SIA Lursoft, A/S RIX Technologies, A/S Swedbank, SIA Tilde, Transporta un sakaru institūts, Uzdevumi.lv, www.labiedarbi.lv, www.solipasolim.lv

Reģionālie partneri: pašvaldības, pašvaldību organizācijas un citas organizācijas Latvijas novados. Ar reģionālajiem partneriem iespējams iepazīties E-prasmju nedēļas Digitālajā kartē

Informatīvie partneri: www.esmaja.lv, www.piesledzieslatvija.lv
Šis ir LIKTA jaunumu e-pasts.
Ja turpmāk nevēlaties saņemt jaunumus, atbildiet uz šo e-pastu, Subject laukā ierakstot 'Atsakos'.
Ar cieņu Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija.