Projekts "Developing Windows apps for better future"

Jauniešu reģistrācijas anketa




Vārds, uzvārds: *
Dzimums: *
Vecums *
Mobilais tel.nr.: *
E-pasts: *
Jūsu skolas (mācību centra) nosaukums: *
Skolotāja vārds *
Pieredze programmēšanā: *



Motivācija piedalīties projektā